beats by dre cheap

''MOLITE ME ,JA CU SE ODAZVATI''

Sva stvorenja su ovisna o Allahu i potrebno im je ono što je kod Njega, a On je neovisan o njima i nema potrebe za njima. Uzvišeni Allah obavezao je Svoje robove dovom, pa kaže: ''Molite Me, Ja ću vam se odazvati.'' Oni koji se ohole nad ibadetom Meni, u Džehennem će ući poniženi'', tj. koji se ohole nad dovom Meni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ko ne moli Allaha, On će se rasrditi na njega.'' Pored ovoga, Allah se raduje kada Ga Njegovi robovi mole i voli one koji ustrajavaju u dovi i Sebi ih približava.
Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nastojali su imati osjećaja prema ovom pitanju, pa jedan od njih ne bi smatrao ni najmanju stvar mizernom moleći Allaha za nju. Nikoga ne bi pitali od stvorenja, a to je zato što su bili vezani samo za svoga Gospodara, bliski Njemu, a i On ih je Sebi učinio privrženima ispunjavajući Svoje riječi: ''A kada te Moji robovi pitaju o Meni, Ja sam blizu...'' Dova ima veliki stepen kod Allaha, ona je najčasnija stvar kod Allaha. Dova odvraća određenje. Svako ko moli Allaha, On će mu se odazvati, ukoliko postoje povodi i prestaju zapreke. Onaj ko moli Allaha, dobit će jednu od stvari, kao što spominje Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim riječima: ''Svakom muslimanu koji bude uputio dovu u kojoj nema grijeha, niti prekidanja rodbinskih odnosa, Allah će dati jedno od troje: ili će mu ubrzati uslišavanje dove, ili će mu je odgoditi za budući svijet, ili će od njega isto toliko zla odvratiti.'' Rekoše: ''Hoćemo li onda mnogo doviti?'' Reče: ''Allah još više prima.''

život sa vjerom
http://muslimah96.blogger.ba
07/10/2011 18:40