* * *

„Ko god Allaha zamoli za Džennet tri puta (Allahumme inni as'aluk al-Džannah), tada će Džennet reći: „O Allahu! Uvedi ga u Džennet!“ A ko god zatraži zaštitu sa Allahom od Vatre tri puta (Allahumme nadždžini min an-Nar), Vatra će reći: „O Allahu! Zaštiti ga od Vatre!“

Komentariši